top of page


TIETOSUOJASELOSTE 

– UNITY CHEER RY
 

1. Rekisterin pitäjä
 

Rekisterinpitäjä:

Unity Cheer ry, y-tunnus: 2734870-1

Auranlaakson Koulutie 16 C 15, 20540 Turku

040 486 6497

info@unitycheer.fi

www.unitycheer.fi

 

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri: MyClub

 

Rekisterinpitäjän edustaja: 

Karoliina Lund, karoliina.unitycheer@gmail.com

Tietosuojavastaava: Karoliina Lund, karoliina.unitycheer@gmail.com

 

2. Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 

  • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa

  • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, kilpailutoiminta, palkitseminen, jäsenmaksujen hallinta, laskutus ja kurinpidolliset toimet

  • harrastustoiminnan järjestäminen, tapahtumien, koulutusten, kokousten ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen

  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi

  • sähköpostitiedotteiden lähetys jäsenille ja toimihenkilöille MyClubin kautta

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta Unity Cheer ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.

 

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröityneeltä itseltään tai tiedot kertyvät rekisterinpitäjän toiminnassa – toimihenkilöt keräävät uusien harrastajien tiedot lomakkeella harjoitusvuoron yhteydessä, kun rekisteröityneet ovat liittyneet seuran jäseniksi. 

Rekisteröityneeltä kerätään seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä sportti-ID-tunnus. Sportti-ID-tunnuksen kerääminen on välttämätöntä, jotta rekisterinpitäjä voi ilmoittaa harrastajan kilpailuihin. Mikäli rekisteröitynyt on alaikäinen, kerätään myös huoltajan nimi ja yhteystiedot.

 

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Unity Cheer ry ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä siirrä tietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Lajiin kuuluu olennaisesti kilpaileminen ja ilmoittaessa rekisteröityneen harrastajan lajin kotimaassa tapahtuviin kilpailuihin Unity Cheer ry pidättää oikeuden luovuttaa jäsenen tiedot kilpailun järjestäjälle.

Unity Cheer ry käyttää MyClubin sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla Unity Cheer ry hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. MyClubin kautta jäsenille lähetetään sähköpostia Unity Cheer ry:n puolesta.

 

5. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään suojatussa lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi ja kunnes jäsen tai toimihenkilö on maksanut kaikki avoimet laskut yhdistykselle. Kun jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö lopettaa toiminnan seurassa ja on maksanut kaikki avoinna olevat laskut, poistetaan hänet rekisteristä sekä kaikista sen alaryhmistä. 

 

  • Toimihenkilöiden tietoja säilytetään: siihen asti, kunnes toimihenkilö lopettaa toiminnan Unity Cheer ry:ssä ja eroaa Unity Cheer ry:stä

  • Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes yhdistyksen jäsen lopettaa toiminnan tai harrastamisen Unity Cheer ry:ssä ja eroaa Unity Cheer ry:stä. Tiedot poistetaan vasta, kun jäsen on maksanut kaikki avoinna olevat laskut Unity Cheer ry:lle.

  • Yhdistyksenpäättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään. 

  • Jäsensivuston alatunniste: MyClubin käyttöehdot

  • Sähköpostin alatunniste: Unity Cheer – Palvelun tuottaa myclub.fi

bottom of page